Regulamin

Szanowni   Uczestnicy,

Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszym Regulaminem zbiórki kasztanów. Pozwoli nam to usprawnić  współpracę i sprawić aby cała ta akcja była ogromną uciechą dla biorących w niej udział.

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR

Pharmeko Sp. z o.o.
Niwy 10,
66-520 Dobiegniew
info@kasztanobranie.pl

2. OBSZAR OBIĘTY AKCJĄ

Teren województw:

  • dolnośląskie (minimalna ilość 1000kg)
  • kujawsko-pomorskie (minimalna ilość 1000kg)
  • lubuskie (minimalna ilość 1000kg)
  • opolskie (minimalna ilość 1000kg)
  • pomorskie (minimalna ilość 1000kg)
  • śląskie (minimalna ilość 1000kg)
  • wielkopolskie (minimalna ilość 1000kg)
  • zachodniopomorskie (minimalna ilość 1000kg)

3. CZAS TRWANIA

Akcja trwa od 25 września do 31 października 2023 roku co znaczy, że w tym czasie będziemy odbierać kasztany, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zakończenia akcji ( zbiórka kasztanów  dla niektórych placówek zakończy się przed 31 października br.). Okres trwania akcji zależny jest od regionu.

4. UCZESTNICY

Uczestnikami mogą być placówki edukacyjne (przedszkola, szkoły, ośrodki wychowawcze itp.) lub inne zorganizowane grupy, które do dnia 1 października br. zgłoszą swój udział poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego na stronie www.kasztanobranie.pl

“Formularz zgłoszeniowy” znajduje się na dole strony głównej. Do akcji można przystąpić tylko po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Chętni zgłoszeni po 1 października nie będą objęci akcją.

5. ZASADY UCZESTNICTWA

Ze względów ekologicznych i ekonomicznych kasztany zostaną odebrane od Uczestników akcji tylko i wyłącznie pod następującymi warunkami:

a) kasztany zostaną odebrane od Uczestników, którzy uzbierają minimalnie 1000 kg ( pkt. 2 Regulaminu) i więcej kasztanów. Informujemy : worki nadesłane przez nas, wypełnione kasztanami ważą ok. 35kg,

b) po zgłoszeniu się do akcji, każda szkoła otrzyma standardowo worki na około 500kg kasztanów,

c) z każdej jednej placówki kasztany zostaną odebrane tylko jeden raz,

d) termin odbioru kasztanów zależny jest od :
– ilości otrzymanych zgłoszeń zakończenia akcji w danym regionie
– ilości zebranych kilogramów

Organizator dołoży wszelkich starań aby termin odbioru był korzystny dla Uczestnika. Należy jednak liczyć się z tym, że po zakończeniu akcji, kasztany nie zostaną odebrane “z dnia na dzień”.

e) placówka obciążona przygotowaniem ekipy załadunkowej,

f) odbiór kasztanów odbywa się w godzinach od 7.00 do 17.00,

g) kierowca samochodu posiada Karty odbioru, prosimy je wypełnić! Koniecznie POPRAWNY i WYRAŹNY numer konta bankowego.

UWAGA ! :

Kasztany muszą być przechowywane w suchym i chłodnym miejscu tak by mogły “oddychać” – nie

należy ich zamykać w szczelnie zawiązanych torbach lub pudłach, inaczej się zepsują i staną nieprzydatne. Najodpowiedniejszym miejscem na składowanie worków z kasztanami jest wiata.

6. ZAPŁATA

Zebrane kasztany zostaną zważone w magazynie firmy Pharmeko Sp. z o.o.

Cena kształtuje się następująco:

Od 750 kg do 2000 kg 60gr/kg,

Od 2000 kg do 3000kg 75gr/kg (dla całości),

Od 3000 kg i więcej 90gr/kg (dla całości).

Pieniądze zostaną przelane w ciągu 14 dni roboczy na konto podane przez Uczestnika.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub ograniczenia zasięgu akcji w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych,

b) Organizator może ograniczyć ilość kasztanów do odbioru,

c) w przypadku nie spełnienia warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik akcji musi liczyć się z tym, że kasztany w ogóle nie zostaną od niego odebrane.

d) Organizator zastrzega sobie prawo, w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, wyeliminowania z Akcji Uczestników ze względu na ich geograficzną lokalizację.

8. KONTAKT

Pharmeko Sp. z o.o.
Niwy 10,
66-520 Dobiegniew
info@kasztanobranie.pl

tel: 95 781 41 33 w godzinach od 8.30 do 14.00

W razie pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego.

© Copyright - Kasztanobranie. www.kasztanobranie.pl jest inicjatywą firmy Pharmeko Spółka z o.o.