Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pharmeko Spółka z ograniczoną działalnością z siedzibą w Niwy 10, 66-520 Dobiegniew, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail : info@kasztanobranie.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia akcji Kasztanobranie i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udział w Kasztanobraniu,
 4. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w akcji Kasztanobranie, w przypadku niepodania danych niemożliwy jest udział,
 5. Przechoujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak:
  – imię, nazwisko,adres, numer telefonu i adres e-mail, numer Waszego konta,
 6. Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie placówek biorących udział w Kasztanobraniu i przetwarzane będą przez Pharmeko Sp. z o.o. lub podmioty działąjące na jego zlecenie na podstawie RODO art.6 ust.1pkt b)  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c)   przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 7. posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. W ramach prowadzonej akcji Kasztanobranie, Pharmeko Sp. z o.o . może przekazywć dane osobowe podmiotom współpracującym z nim przy realizacji celu w tym swoim podwykonawcom usług na rzecz Pharmeko Sp. z o.o. w ramach bieżącej działalności. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania wyłącznie w zakresie zgody udzielanej na ich wykorzystanie na rzecz Pharmeko Sp.z o.o.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 10. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

PHARMEKO SP Z O O,  Niwy 10, 66- 520 Dobiegniew,

KRS 0000299416, REGON 080237441, NIP 2810053006